Σύνδεσμοι

Με τη Διοργάνωση του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας- Θράκης): 

Με την υποστήριξη της Δ.Ε.Θ. HELEXPO Α.Ε., του εθνικού εκθεσιακού φορέα στην Ελλάδα: