Ομιλίες

1η ΗΜΕΡΑ – 25/09/2020

1η Θεματική Ενότητα: Πολιτικές για την ανάπτυξη και στήριξη δομών/προγραμμάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στα Βαλκάνια

 • Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών
 • Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

2η Θεματική Ενότητα: Επιχειρηματικές και τεχνολογικές δικτυώσεις και συνέργειες στα Βαλκάνια

2.1. Ο ρόλος της ΕΕ στην υποστήριξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας

 • Γεώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ
 • Aleksandar Stevanovic, President of the SASME, Economic Council, Σερβία
 • Δημήτριος Λακασάς, τ. Πρόεδρος ΣΕΒΕ
 • Mladen Perazic, Director of the Department for Education and Quality, Μαυροβούνιο
 • Florin Jianu, Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, Ρουμανία

2.2. Θεσμοί και υποδομές για Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα

3η Θεματική Ενότητα: Διαμόρφωση Διακρατικών Προγραμμάτων (Interreg) στα Βαλκάνια και Ν.Α Ευρώπη στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 & αξιοποίηση καλών πρακτικών


2η ΗΜΕΡΑ – 26/09/2020

4η Θεματική Ενότητα: Ενσωμάτωση επιτυχημένων καινοτόμων πρακτικών και διεπιστημονικών συνεργασιών στην επιχειρησιακή κουλτούρα των Βαλκανίων εν όψει της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

4.1. Περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα έρευνας και καινοτομίας

4.2. Δίνοντας ώθηση στην καινοτόμο τεχνολογική υποδομή στην περιοχή των Βαλκανίων: Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές δυνατότητες

5η Θεματική Ενότητα: Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Κυκλική Οικονομία και Κλιματική Αλλαγή μέσω καινοτόμων δράσεων & χρηματοδοτικών εργαλείων στην προοπτική των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2021-2027

5.1. Μετάβαση σε μελλοντικές πρακτικές βιώσιμης ενέργειας και περιβάλλοντος

5.2. Υποστήριξη της αειφόρου πράσινης ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της κυκλικής οικονομίας μέσω συνεργασιών στα Βαλκάνια

 • Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Α’ Αντιπρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
 • Jovan Despotovski, Διευθυντής FITD, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
 • Armida Hemeling, Chair South Eastern Europe at German RETech Partnership e.V. and CEO of Goduni International, Γερμανία
 • Petar Petrov, Πανεπιστήμιο Δασολογίας, Βουλγαρία