Ομιλίες


 1η Θεματική Ενότητα: Ψηφιακός μετασχηματισμός, συγκλίσεις και δικτυώσεις στα Βαλκάνια των επιχειρηματικών φορέων

 • Βικτώρια Καλογήρου, Υπεύθυνη Προγραμμάτων για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αποσπασμένη Εθνική Εμπειρογνώμονας στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μονάδα Διαλειτουργικότητας), Βρυξέλλες
 • Νίκος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Thess INTEC AE, Ελλάδα
 • Orhideja Kaljoshevska, Western Balkan Investment Framework, Country Manager for Republic of North Macedonia
 • Dr. Aleš Hančič, Managing Director TECOS, Slovenia
 • Dragana Bećić, Assistant Director, Office for Information Technologies and e-Government, Government of the Republic of Serbia

2η Θεματική Ενότητα: Ψηφιακός μετασχηματισμός, συγκλίσεις και δικτυώσεις στα Βαλκάνια δημόσιων και αυτοδιοικητικών φορέων

 • Gilles Kittel, Team Leader Instrument for PreAccession, Enlargement Negotiations and EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) DG REGIO, Brussels
 • Δάνα Ελευθεριάδου Επικεφαλής της Ομάδας Ευφυών Πόλεων και Οικονομίας Εγγύτητας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, Βρυξέλλες
 • Αγγελική Μπουζιάνη, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg), Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ελλάδα

3η Θεματική Ενότητα: Ψηφιακός μετασχηματισμός, συγκλίσεις και δικτυώσεις στα Βαλκάνια των επιστημονικών φορέων

 • Καθ. Σωκράτης Κάτσικας, Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors, Norway
 • Prof. Marya Stankova PhD,  Head of Tourism Department, Faculty of Economics, South – West University “Neofit Rilski”, Bulgaria
 • Καθ. Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ
 • Prof. Dr. Sandro Nizetic, Head of Department of Thermodynamics LTEF – Laboratory for Thermodynamics and Energy Efficiency, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Split, Croatia
 • Prof. Dimitris Iakovidis, Deputy Head of the Dept. of Computer Science and Biomedical Informatics, Director of the Biomedical Imaging Laboratory, Greece
 • Prof. Eden Mamut, PhD, Eng., Director, Institute for Nanotechnologies & Alternative Sources of Energy, “Ovidius” University of Constantza, Romania
 • Καθ. Παναγιώτης Κετικίδης,  Professor of Innovation and Technology, CITY College, University of York Europe Campus, Chairman of the South East European Research Center (SEERC) and Business Angel Investor, Ελλάδα