Σχετικά με το Forum

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ

“Η βιώσιμη ανάπτυξη των Βαλκανίων στη μετά Covid εποχή”

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη Διακρατικό Forum με τίτλο ” Η βιώσιμη ανάπτυξη των Βαλκανίων στη μετά Covid εποχή ” υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Στόχος του Forum είναι η αποτύπωση του υφιστάμενου επιπέδου της οικονομικής, πολιτιστικής, τεχνολογικής, περιβαλλοντικής ζωής στα Βαλκάνια με στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας για τη βελτίωσή του στη μετά Covid εποχή, οδηγώντας σε μια βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Συμμετέχοντες του Forum
Εκπρόσωποι φορέων από τις βαλκανικές χώρες (μέλη ή μη μέλη της Ε.Ε.), όπως Επιμελητήρια, Φορείς Εκπροσώπησης Επιχειρήσεων, Διμερή Επιμελητήρια, φορείς ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων, Ερευνητικοί Φορείς, Τεχνολογικοί Πάροχοι, Επενδυτικοί Όμιλοι, Οργανισμοί Λιμένων, Οργανισμοί Σιδηροδρόμων, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Φορείς Διαχείρισης Αεροδρομίων, Πάροχοι logistics και μεταφορών, Ενεργειακοί Πάροχοι, Οργανισμοί κατασκευής και διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων – Ενεργειακών Αγωγών, Τράπεζες, και αρμόδιοι Δημόσιοι Φορείς και Υπουργεία.

 

Χρονική Περίοδος Διοργάνωσης: 24-25/9/2021
Διάρκεια: 2 ημέρες
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Γλώσσα του Forum: Ελληνικά και Αγγλικά

 

Το Forum αποτελείται από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1η: Διασυνοριακό green deal: πράσινη επιχειρηματικότητα, αειφόρος ανάπτυξη, κυκλική οικονομία.
2η: Έξυπνες πρακτικές διασυνοριακής συνεργασίας με τουριστικό-αναπτυξιακό αποτύπωμα για τους πολίτες των Βαλκανίων.
3η: Ο ρόλος της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη των υποδομών και των δικτύων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027
4η: Οι νέες προοπτικές – πολιτικές συνοχής και τα αναπτυξιακά εργαλεία για την ενδυνάμωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων.
Παράλληλα με το Forum, θα διοργανωθούν, συνεδρίες Business to Government (B2G) την δεύτερη ημέρα του Forum, σε τρεις θεματικές ενότητες (αναπτυξιακός νόμος, ψηφιακή διακυβέρνηση και πράσινη ανάπτυξη).