Συμπεράσματα

Συμπεράσματα του Balkan Forum 2020 που θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αξιολογηθούν και να συμπεριληφθούν στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, προτείνεται:

 1. H ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Συνεργασίας Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα και Επιστημονικού Τομέα,
 2. H ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων υποστήριξης των Τεχνολογικών Πάρκων και των καλών πρακτικών επιχειρηματικής καινοτομίας και δικτύωσης,
 3. H ενίσχυση των Προγραμμάτων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και κυκλικής οικονομίας,
 4. Η ενίσχυση των Προγραμμάτων RIS, των clusters Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Πόλων Καινοτομίας στη νέα Προγραμματική Περίοδο της Ε.Ε. 2021-2027,
 5. H ενίσχυση των προγραμμάτων που αφορούν στις βασικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 (Πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό Beyond borders) και της Αναπτυξιακής και Γεωπολιτικής Στόχευσης για Ευρωπαϊκή συνεργασία στα Βαλκάνια με: ενίσχυση των διατιθέμενων πόρων για διασυνοριακά και διακρατικά Προγράμματα σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, όπως αυτές της Βαλκανικής και Νότιας Ευρώπης,
 6. H συνέχιση του διακρατικού προγράμματος BalkanMed, όπως ζητούν οι 5 ενδιαφερόμενες χώρες και φορείς της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος και της Αυτοδιοίκησης και στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, που κρίνεται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και καλών πρακτικών και προωθεί την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στα Βαλκάνια στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της οικονομικής και περιβαλλοντικής διπλωματίας και της πράσινης συμφωνίας και κυκλικής οικονομίας,
 7. H προώθηση αποκεντρωμένων θεσμών και δομών συνέργειας των τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων με τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας,
 8. H πρόβλεψη των τομεακών και εδαφικής συνεργασίας Προγραμμάτων για ενίσχυση της δημιουργίας και Ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας,
 9. H δημιουργία αποκεντρωμένης Επιτελικής Μονάδας ΕΣΠΑ 2021-2027 στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης),
 10. Η συνέχιση της συνεργασίας της Διαχειριστικής Αρχής του Interreg με το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) και τους άλλους Κυβερνητικούς και συλλογικούς φορείς των Βαλκανικών χωρών, που λειτουργεί κατά την τελευταία δεκαετία αποτελεσματικά με έδρα τη Θεσσαλονίκη βάσει των Ευρωπαϊκών Αρχών της εγγύτητας και επικουρικότητας προς όφελος της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων,
 11. H προώθηση μόνιμου θεσμού Βαλκανικού Οργανισμού συνεργασίας των Βαλκανίων με τη συμμετοχή Δημόσιων, Αυτοδιοικητικών, Ιδιωτικών, Κοινωνικών και Παραγωγικών Φορέων των Βαλκανίων,
 12. H διοργάνωση του 3ου Balkan Forum τον Μάιο του 2021 με θέμα “Βαλκάνια 2021-2030 /Ανάπτυξη δημιουργικών συνεργασιών και διακρατικών δικτυώσεων στα Βαλκάνια για την περιβαλλοντική αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη”.

Το 2ο Balkan Forum πραγματοποιήθηκε τηρώντας αυστηρά δημόσια υγειονομικά πρωτόκολλα. Στις διήμερες εργασίες του συμμετείχαν 44 ομιλητές από Κυβερνητικούς, Επιστημονικούς και Παραγωγικούς φορείς των Βαλκανίων, εκ των οποίων οι 22 ήταν Έλληνες και 22 από τις άλλες Βαλκανικές χώρες. Επίσης εγγράφηκαν 321 σύνεδροι εκπρόσωποι φορέων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και συμμετείχαν διαδικτυακά στο συνέδριο και επιπλέον 120 σύνεδροι εκπρόσωποι φορέων το παρακολούθησαν με φυσική παρουσία χωρισμένοι σε 5 θεματικές συνεδρίες, ενώ εκατοντάδες άλλοι φορείς και πολίτες το παρακολούθησαν livestreaming.

2η Θεματική Ενότητα

3η Θεματική Ενότητα

4η Θεματική Ενότητα

5η Θεματική Ενότητα