Ομιλίες

Ομιλίες

Παρουσιάσεις

Θεματικό Εργαστήριο

Γεώργιος Εμμανουήλ, Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών [Τομέας Μακεδονίας- Θράκης] – Παρέμβαση στο Θεματικό Εργαστήριο
Γεώργιος Εμμανουήλ, Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών [Τομέας Μακεδονίας- Θράκης] – Promotion of the cooperation and networking among the bodies of SOCIAL ECONOMY and CIVIL SOCIETY in the Balkan area.
Βασίλειος Σιωμάδης – Promotion of the cooperation and networking among the bodies of SOCIAL ECONOMY and CIVIL SOCIETY in the Balkan area.
Μανώλης Λαμτζίδης – Παρέμβαση στο Θεματικό Εργαστήριο

Χαιρετισμοί

Βρείτε όλες τις ομιλίες από την ΗΜΕΡΑ 1 & ΗΜΕΡΑ 2.