Ομιλητές

«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ»

1η Θεματική Ενότητα: 

Ψηφιακός μετασχηματισμός, συγκλίσεις και δικτυώσεις στα Βαλκάνια των επιχειρηματικών φορέων 
2η Θεματική Ενότητα: 

Ψηφιακός μετασχηματισμός, συγκλίσεις και δικτυώσεις στα Βαλκάνια δημόσιων και αυτοδιοικητικών φορέων
3η Θεματική Ενότητα: 

Ψηφιακός μετασχηματισμός, συγκλίσεις και δικτυώσεις στα Βαλκάνια των επιστημονικών φορέων