Γκαλερί

1η ΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

        

          

 

 

 

 

  

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1η Θεματική Ενότητα:

Διασυνοριακό green deal: πράσινη επιχειρηματικότητα, αειφόρος ανάπτυξη, κυκλική οικονομία

Υποενότητα 1.1 & Υποενότητα 1.2

                 

 

                                                                            

 

       

                                               

 

2η ΜΕΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

2η Θεματική Ενότητα:

Έξυπνες πρακτικές διασυνοριακής συνεργασίας με τουριστικό-αγροδιατροφικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα για τους πολίτες των Βαλκανίων

 

           

         

     

 

3η Θεματική Ενότητα:

Ο ρόλος της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη των υποδομών και των δικτύων για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

        

 

           

 

4η Θεματική Ενότητα:

Οι νέες προοπτικές – πολιτικές συνοχής και τα αναπτυξιακά εργαλεία για την ενδυνάμωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων